Kok Projectinrichting

Kok Projectinrichting is in 1981 opgericht te Nieuwegein door Dhr. J.A. (Jos) Kok.
In 2005 is het bedrijf overgenomen door de huidige directieleden: Ralph Kok en Joost van den Dijssel.

Vanaf de oprichting in 1981 tot 2014 is het bedrijf gevestigd geweest in Nieuwegein.
Tegenwoordig hebben wij onze uitval basis in het “oude dorp” van Houten.
Houten is ook de woonplaats van Ralph en Joost, dus wij “zitten” dicht op ons werk.

Kok Projectinrichting opereert als volwaardige projectinrichter en kan het hele proces van offerte tot uiteindelijke levering van het meubilair beheren.
Alles processen kunnen op elkaar afgestemd worden en we zijn niet afhankelijk van derde partijen.  
Kok Projectinrichting is een serviceorganisatie pur sang en zorgt ervoor dat de gehele inrichting soepel en snel verloopt en de nazorg binnen het project zorgvuldig afgehandeld wordt.

Kok Projectinrichting zorgt ervoor dat wij u de zekerheid bieden dat u op een professionele manier ontzorgd wordt. Daarom kunt u zich richten op uw eigen primaire processen.

Projectmanagement binnen Kok Projectinrichting kenmerkt zich door een nauwe samenwerking tussen de verschillende afdelingen. Voor een project is veel kennis op specifieke vlakken nodig.
Deze kennis kan en wordt niet van een enkel persoon verwacht.
Met Ralph Kok als eerste aanspreekpunt zijn korte en heldere communicatielijnen met de opdrachtgever verzekerd. De projectwerkzaamheden worden door verschillende personen uitgevoerd.


Projectteam
•    Projectleider Ralph Kok is verantwoordelijk voor het projectmanagement binnen een project. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor een goede communicatie en coördinatie voor het gehele traject. Voor u is hij het aanspreekpunt en is eindverantwoordelijke vanuit Kok Projectinrichting.  
•    Vanuit de binnendienst is Joost van den Dijssel het vaste aanspreekpunt, hij verleent ondersteuning aan de projectleider. Hij draagt zorg voor de verwerking van de financiële voorstellen, de opdrachten en de facturen. Tevens is hij het interne aanspreekpunt voor nabestellingen en serviceopdrachten.
•    Het hoofd logistiek en montage, Danny de Bie zal de levering en montage voorbereiden,
•    Waar nodig wordt het projectteam versterkt met een eigen CAD- tekenaar en een styliste.
Zij adviseren, denken met u mee en bieden steeds maatwerkoplossingen aan die aansluiten bij uw wensen en eisen.

Onze aanpak:
Het uiteindelijke resultaat is een zeer belangrijk startpunt van het totale project.
Onze uitgangspunten voor ieder project  zijn: luisteren, meedenken, controleren, doen.

Hieronder volgt een beschrijving van de activiteiten:
Vanaf het moment dat de opdracht aan Kok Projectinrichting wordt gegund, zal de projectorganisatie onder leiding van Ralph en Joost worden opgestart. Ieder interieurproject wordt bij ons opgedeeld in
meerdere fases:

Fase 1: inventarisatie en ordervoorbereiding
Fase 2: planning en logistieke voorbereiding
Fase 3: levering, inhuizing, montage en oplevering
Fase 4: instructie en nazorg

Fase 1: inventarisatie en ordervoorbereiding
Allereerst maken we graag kennis met onze opdrachtgever.
Na gunning van de opdracht organiseren we daarom het eerste projectoverleg.
Hierbij zullen de verantwoordelijke personen van zowel de opdrachtgever en Kok Projectinrichting  aanwezig zijn. In dit overleg zullen de eerste verkenningen gedaan worden en de eerste actielijst opgesteld worden. Ook inventariseren we welke gegevens en specificaties er eventueel nog niet bekend zijn en organiseren een 2e overleg waarbij ook andere specialisten uitgenodigd worden.

Fase 2: planning, doorlooptijden en  logistieke voorbereiding
De productie is op gang gekomen en dan komt Fase 2. Fase 2 is een voorbereiding op fase 3, zodat alles soepel zal verlopen. Hierbij speelt de projectmanager Ralph Kok een belangrijke rol.
Tot aan de oplevering is hij verantwoordelijk voor de planning en fungeert hij als eerste aanspreekpunt voor de opdrachtgever.
Er wordt een definitieve planning gemaakt die wordt toegevoegd aan de projectadministratie.
Hierin leggen we vast: welke contactmomenten we hebben over de periode van voorbereiding tot levering, alle afspraken omtrent de inhuizing van het meubilair, acties en tijdsplanning. Door de projectadministratie is voor iedereen inzichtelijk hoe het project zal verlopen en garanderen we een efficiënte en duidelijke voortgang.

Fase 3: levering, inhuizing, montage en opleveringsprocedure
Fase 3 is de fase die het uiteindelijke resultaat gaat geven! De fase van levering, inhuizing en montage, en van de overdracht van het meubilair, zodat er een nieuwe en mooie omgeving ontstaat voor de opdrachtgever en haar medewerkers.

Levering
Op de dag van levering wordt het meubilair met eigen vrachtwagens naar de opdrachtgever vervoerd.
De producten zelf worden zoveel mogelijk beschermd met duurzame en herbruikbare middelen zoals dekens en karton. Deze worden direct na gebruik weer retour genomen.

Inhuizing
Bij de aflevering staan onze monteurs klaar om de vrachtwagens te lossen en het meubilair naar de in te richten ruimtes te brengen. De aangewezen projectleider van het expeditie- team van
Kok Projectinrichting zorgt aan de hand van de indelingstekeningen en de pakbonnen (die per ruimte zijn gespecificeerd) dat het meubilair in de juiste ruimte wordt geplaatst. Onze monteurs zijn getraind om zo efficiënt mogelijk in te huizen met speciaal materieel, om inhuisschade te minimaliseren.

Montage
De montage van het door ons geleverde meubilair geschiedt altijd door VCA-gecertificeerde monteurs. Deze monteurs hebben ruime ervaring in hun vak en weten wat de gebruikelijke omgangsvormen zijn, ook op het gebied van duurzaamheid, zoals afvalinzameling.

Opleveringsprocedure
Direct na installatie zijn er tussentijds gefaseerde oplevermomenten per gebouw, per product ingebouwd om de oplevering niet helemaal aan het einde te hoeven doen. Wij stellen hiermee vast dat de goederen compleet en in goede staat zijn ontvangen. Dit wordt geadministreerd in de projectadministratie. Door de gefaseerde oplevermomenten kunnen we geconstateerde tekortkomingen reeds opgelost worden voor het einde van de geplande levering . De tussentijdse opleveringen worden gedaan met een tekening en opleverformulier waarin punt voor punt de tekortkomingen kunnen worden opgenomen.

Fase 4: instructie en nazorg
Ook na de oplevering zorgen wij dat we een service-organisatie blijven naar de opdrachtgever toe.
In de eerste weken dat het meubilair in gebruik wordt genomen zal de gebruikersinstructie, technische instructie en schoonmaakinstructie worden gegeven.

 

Kok Projectinrichting
Prins Clausstraat 1b  
3991 BW Houten                  
Nederland  

Tel:
Fax: 
E.:
I.:
030-6043344
030-6045370
info@kokprojectinrichting.nl
kokprojectinrichting.nl